Signs of Solidarity

Categorie: Expositie, Grafisch ontwerp
Opdrachtgever: ZAM met steun van Ambassade Zuid-Afrika, Nederlandse Ambassade Pretoria, IISG Amsterdam

Tot 1990 was Zuid-Afrika het land van de apartheid. Daartegen groeide een steeds omvangrijker verzet. Dat verzet kreeg overal ter wereld steun. In Nederland waren vanaf eind jaren vijftig actievoerders actief, eerst bescheiden, later massaal en soms zeer heftig. In de strijd voor democratie heeft de Nederlandse antiapartheidsbeweging een grote rol gespeeld. In 2014 bestond de democratie in Zuid-Afrika 20 jaar. Een goede aanleiding om stil te staan bij deze vaak heftige strijd die ook vooral in en vanuit Nederland grote steun kreeg. Momenteel doet de expositie diverse plaatsen aan in Zuid-Afrika en Nederland.